Đề số 8 trong bộ đề môn kinh tế thương mại đại cương của trường Đại học thương mại

đề 8:

1. phân tích tác động của thuong mại tới văn hóa xã hội. đưa ra biện pháp để hạn chế tác động tiêu cực.
2. so sánh khác biệt giữa tmhh và tmdv. ý nghĩa nghiên cứu sự khác biệt đó trong vấn đề quản lý tmai của nhà nước
( mình k nhớ rõ lắm đại loại là như vậy)