Địa chỉ: Tầng 2, Nhà T, Số 09 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: khoaktkt@gmail.com hoặc kttc@vcu.edu.vn
Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Quang Hùng
Phó trưởng khoa: TS. Lê Thị Thanh Hải

Khoa kế toán kiểm toán - Đại học thương mại - Mã khoa D

1. Quá trình hình thành và phát triển
Khoa Kế toán – Kiểm toán tiền thân là Khoa hạch toán, được thành lập ngày 26 tháng 11 năm 1984, gồm 3 bộ môn: Bộ môn Kế toán, Bộ môn Thống kê và Bộ môn tin học. Đến năm 1992, Khoa hạch toán đổi tên thành Khoa Kế toán tài chính. Từ năm 2007, Khoa Kế toán tài chính được đổi tên thành Khoa Kế toán – Kiểm toán. Qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Khoa Kế toán – Kiểm toán đã đạt được nhiều thành tích trên các mặt công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển đội ngũ. Hiện nay Khoa Kế toán Kiểm toán có 4 bộ môn và 1 trung tâm: Bộ môn Kế toán doanh nghiệp, Bộ môn Kế toán căn bản, Bộ môn Kiểm toán, Bộ môn Thống kê Phân tích và Trung tâm đào tạo & chuyển giao Kế toán kiểm toán
2. Các bộ môn trực thuộc.
2.1 Bộ môn Kế toán căn bản.
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
Bộ môn kế toán căn bản là bộ môn trẻ mới được thành lập cuối năm 2005 trên cơ sở tách từ bộ môn Kế toán phân tích. Số lượng giáo viên ban đầu là 4, hiện nay là 13 giảng viên (trong đó 01 giảng viên thỉnh giảng).
2.1.2 Các học phần do bộ môn đảm nhiệm:
a. Hệ đại học, cao đẳng:
1. Nguyên lý kế toán
2. Kế toán quản trị
3. Kế toán chi phí
4. Kế toán hành chính sự nghiệp.
5. Kỹ năng soạn thảo chứng từ kế toán
6. Kỹ năng phân tích và lập báo cáo quản trị
7. Kế toán môi trường
8. Kế toán điều tra
b. Hệ sau đại học:
1. Tổ chức công tác kế toán và BCTC hợp nhất
2. Kế toán quản trị cho việc ra quyết định
3. Kế toán quản trị chi phí – kết quả
4. Kiểm toán tài chính nâng cao
5.Kiểm toán tài chính và thuế
6. Kế toán môi trường
7.Seminar kế toán quản trị
8. Seminar kiểm toán tài chính và kiểm toán nội bộ
2.1.3. Danh sách các cán bộ của bộ môn:
STT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ Ghi chú
1 Trần Thị Hồng Mai PGS.TS Trưởng bộ môn
2 Phạm Đức Hiếu Tiến sĩ Phó trưởng bộ môn
3 Nguyễn Thị Minh Giang Thạc sĩ Giảng viên Đang làm NCS
4 Hoàng Thị Bích Ngọc Thạc sĩ Giảng viên Đang làm NCS
5 Nguyễn Thành Hưng Thạc sĩ Giảng viên
6 Phạm Hương Thảo Cử nhân Giảng viên
7 Nguyễn Thị Nhinh Cử nhân Giảng viên
8 Chu Thị Huyến Cử nhân Giảng viên
9 Nguyễn Quỳnh Trang Cử nhân Giảng viên
10 Nguyễn Thị Thuý Cử nhân Giảng viên
11 Vũ Quang Trọng Cử nhân Giảng viên tập sự
12 Vũ Thị Thanh Huyền Cử nhân Giảng viên tập sự
13 Vũ Mạnh Chiến Tiến sĩ Trưởng phòng KHĐN – Giảng viên kiêm nhiệm


2.2 Bộ môn Kế toán doanh nghiệp.
2.2.1. Quá trình hình thành phát triển.
Bộ môn Kế toán doanh nghiệp mà tiền thân là bộ môn Kế toán - Phân tích được thành lập từ tháng 11 năm 1984. Đến nay bộ môn có 13 giảng viên (trong đó 02 giảng viên kiêm nhiệm). Hiện nay, nhiệm vụ chính của bộ môn là giảng dạy các học phần theo sự phân công của nhà trường và thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực kế toán – kiểm toán.
2.2.2 Các học phần bộ môn đảm nhiệm.
-Hệ đại học :
1. Kế toán tài chính DNTM 1.3
2. Kế toán tài chính DNTM 1.2
3. Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
4. Kế toán doanh nghiệp dịch vụ
5. Kế toán với ngân hàng của doanh nghiệp
6. Kế toán thuế
7. Kế toán doanh nghiệp khách sạn
8. Thực hành kế toán máy
-Hệ cao đẳng:
1. Kế toán doanh nghiệp thương mại
2. Kế toán doanh nghiệp khách sạn
-Hệ sau đại học:
1. Kế toán tài chính nâng cao
2. Kế toán định giá trị doanh nghiệp
3. Kế toán thuế
4. Kế toán đầu tư đổi mới doanh nghiệp
5. Xeminar kế toán thuế và quản trị thuế
6. Xeminar kế toán tài chính và chuẩn mực kế toán
2.2.3. Danh sách các cán bộ của bộ môn.
STT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Tuấn Duy Tiến sỹ, GVC Trưởng bộ môn
2 Đoàn Vân Anh PGS.TS Phó trưởng bộ môn
3 Lê Thị Thanh Hải Tiến sỹ, GVC Phó trưởng khoa
4 Trần Hải Long Tiến sỹ Giảng viên
5 Nguyễn Thị Thanh Phương Thạc sỹ Giảng viên Đang làm NCS
6 Phạm Thanh Hương Thạc sỹ Giảng viên
7 Hà Thị Thúy Vân Tiến sỹ Giảng viên
8 Đàm Bích Hà Thạc sỹ Giảng viên
9 Lê Thị Ngọc Quỳnh. Cử nhân Giảng viên Đang đi học nước ngoài
10 Nguyễn Hồng Nga Cử nhân Giảng viên
11 Trần Mạnh Tường Thạc sỹ Giảng viên
tập sự
12 Phạm T.Thu Thủy PGS.TS Trưởng phòng KHTC - GV kiêm nhiệm
13 Đỗ Minh Thành Phó giáo sư, tiến sỹ Phó Hiệu trưởng - GV kiêm nhiệm


2.3 Bộ môn Thống kê phân tích.
2.3.1 Quá trình hình thành và phát triển
Bộ môn Thống kê – Phân tích trước đây là bộ môn Thống kê được thành lập cùng với ngày thành lập Trường. Trải qua gần 50 năm phát triển và trưởng thành, năng lực và trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên bộ môn ngày càng được nâng cao. Nhiều đồng chí giáo viên có học vị Phó giáo sư, tiến sỹ và thạc sỹ. Nội dung và phương pháp giảng dạy ngày càng được củng cố và hoàn thiện. Bộ môn có đầy đủ giáo trình, bài tập và tài liệu tham khảo phục vụ cho học tập của sinh viên. Các công trình NCKH của bộ môn ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng.
2.3.2. Các học phần bộ môn đảm nhiệm.
-Hệ đại học :
1. Nguyên lý thống kê kinh tế
2. Thống kê thương mại
3.Thống kê kinh doanh
5. Học phần Thống kê doanh nghiệp.
6. Học phần Thống kê lao động
7. Dân số học
8. Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại
9.Kỹ năng phân tích kinh tế DNTM
-Hệ cao đẳng:
1.Thống kê kinh doanh
-Hệ sau đại học:
1.Phân tích kinh tế doanh nghiệp cổ phần, liên doanh
2.3.3.Danh sách các cán bộ của bộ môn
STT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ Ghi chú
1 Đặng Văn Lương Tiến sỹ, GVC Trưởng bộ môn
2 Đặng Thị Thư Thạc sỹ, GVC Phó trưởng bộ môn
3 Nguyễn Quang Hùng PGS.TS Trưởng khoa
4 Phạm Thị Quỳnh Vân Thạc sỹ, GVC Phó chủ tịch công đoàn Khoa
5 Tạ Quang Bình Thạc sỹ Giảng viên Đang đi học nước ngoài
6 Nguyễn Văn Giao Cử nhân Giảng viên Đang làm NCS
7 Lê Thị Trâm Anh Thạc sỹ Bí thư chi đoàn GV
8 Nguyễn Thị Thu Hương Cử nhân Giảng viên
9 Phạm Thị Thu Hoài Thạc sỹ Giảng viên
10 Hoàng Thị Tâm Cử nhân Giảng viên
11 Nguyễn Thị Mai Cử nhân Giảng viên
12 Tô Thị Vân Anh Cử nhân Giảng viên
13 Lê Hồng Vân Cử nhân Giảng viên
14 Đỗ Văn Hùng Cử nhân Chuyên viên - Phó giám đốc TT đào tạo và chuyển giao kế toán kiểm toán kiêm cán bộ quản lý sinh viên

2.4 Bộ môn Kiểm toán
2.4.1Quá trình hình thành và phát triển
Bộ môn Kiểm toán được thành lập vào tháng 8 năm 2008, trực thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán. Khi mới thành lập bộ môn có 10 người (trong đó có 1 chuyên viên Khoa), đến nay đã có 13 người.
2.4.2 Các học phần do bộ môn đảm nhiệm
- Hệ đại học:
1. Kế toán tài chính 1
2. Kế toán tài chính 2
3. Kiểm toán căn bản
4. Kiểm toán Báo cáo tài chính
5. Kiểm toán nội bộ
5. Kế toán quốc tế
6. Kế toán ngân hàng thương mại.
- Hệ cao học:
1. Lập BCTC hợp nhất
2. Kế toán quốc tế (Pháp, Mỹ)
- Hệ Master
1. Tài chính kiểm soát ( thạc sỹ liên kết nước ngoài)
2. KTTC nâng cao và chuẩn đoán khả năng
3. Nguyên lý kế toán
2.4.3 Danh sách các cán bộ của bộ môn
STT Họ và tên Học hàm,
học vị
Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Viết Tiến Tiến sỹ.GVC Giảng viên
2 Nguyễn Phú Giang PGS.TS Trưởng Bộ môn
3 Nguyễn Thị Hà Thạc sỹ Giảng viên - GĐ TT hướng nghiệp và quan hệ doanh nghiệp
4 Lưu Thị Duyên Thạc sỹ Phó trưởng BM
5 Trần Nguyễn Bích Hiền Thạc sỹ Giảng viên
6 Nguyễn Thị Hồng Lam Thạc sỹ Giảng viên
7 Cao Hồng Loan Cử nhân Giảng viên
8 Đào Ngọc Hà Cử nhân Giảng viên
9 Vũ Thị Thu Huyền Cử nhân Giảng viên
10 Nguyễn Thu Hoài Cử nhân Giảng viên
11 Lại Thị Thu Thủy Thạc sỹ Giảng viên
12 Lương Thị Hồng Ngân Cử nhân Giảng viên
13 Đinh Thị Ngọc Tú Cử nhân Giảng viên tập sự

2.5. Trung tâm đào tạo và chuyển giao kế toán – kiểm toán
2.4.1 Quá trình hình thành và phát triển
Trung tâm Đào tạo và chuyển giao kế toán kiểm toán được thành lập, năm 2009, trực thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán. Trung tâm liên tục đào tạo các lớp ngắn hạn và đào tạo theo địa chỉ và theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp
2.4.2 Các chương trình và các lớp do trung tâm đào tạo
1. Kỹ năng thực hành ghi sổ và lập báo cáo tài chín
2. Kỹ năng thực hành kế toán thuế
3. Kế toán viên tổng hợp
4. Kế toán trưởng
5.Kế toán máy
2.4.3 Danh sách các cán bộ của trung tam
STT Họ và tên Học hàm,
học vị
Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thanh Phương Thạc sỹ Giám đốc Trung tâm
2 Đỗ Văn Hùng CN Phó giám đốc trung tâm


3. Mục tiêu đào tạo.
● Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân chuyên ngành Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội và quản trị kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu kế toán – kiểm toán, có năng lực nghiên cứu, xây dựng chính sách về kế toán – tài chính; thiết lập và vận hành bộ máy kế toán của các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức kinh tế và xã hội, các cơ quan quản lí nhà nước nhằm đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc và thích nghi tốt với công việc theo chuyên ngành đào tạo.
● Mục tiêu cụ thể
♦ Mục tiêu phẩm chất cơ bản
+ Tư tưởng chính trị: tán thành và tự giác phấn đấu theo mục tiêu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hướng tới Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.
+ Có phẩm chất đạo đức kinh doanh vị xã hội, nhân bản, nhân văn; có sức khỏe tốt; có trình độ chuyên môn chất lượng cao.
♦ Mục tiêu năng lực cơ bản
- Nắm được các kiến thức cơ sở và kiến thức ngành nền tảng (backgrounds) về kế toán – kiểm toán, kiến thức chuyên ngành kế toán và kiến thức bổ trợ có liên quan.
- Có kĩ năng cơ bản trong việc tổ chức và vận hành bộ mày kế toán cho một đơn vị cụ thể (thực hiện các phần hành kế toán). Đồng thời, có kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ công nghệ thông tin phổ biến (máy vi tính, phần mềm chuyên ngành) cũng như các kỹ năng giao tiếp thông thường, làm việc theo nhóm (Working Team), trình bày vấn đề (Presentation), truyền thông kinh doanh (Business Communication) và giao tiếp cộng đồng (Public Relationship).
♦ Mục tiêu cơ hội nghề nghiệp
- Bộ phận Kế toán, kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế;
- Các bộ phận kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập, các công ty tư vấn kế toán - kiểm toán – thuế,…
- Bộ phận Kế toán các tổ chức kinh tế và xã hội, các cơ quan quản lí nhà nước;
- Các tổ chức nghiên cứu đào tạo trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán.

4. Các giáo trình đã xuất bản.
4.1 Bộ môn Kế toán căn bản.
- Nguyên lý kế toán.
- Kế toán quản trị
- Lập Báo cáo tài chính doanh nghiệp
4.2 Bộ môn Kế toán doanh nghiệp.
- Nguyên lý kế toán.
- Kế toán Thương mại và dịch vụ.
- Kế toán sản xuất.
- Kế toán XDCB.
- Kế toán tài chính
4.3 Bộ môn Thống kê – Phân tích.
- Giáo trình Lý thuyết thống kê .
- Giáo trình Thống kê thương mại.
- Giáo trình Phân tích kinh tế DNTM
- Bài tập Nguyên lý thống kê kinh tế.
- Bài tập Phân tích kinh tế DNTM
- Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ( tài liệu tham khảo)
- Kế toán quản trị doanh nghiệp thương mại (tài liệu tham khảo)
4.4 Bộ môn Kiểm toán.
- Giáo trình kế toán quốc tế
5.Các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án đã và đang triển khai thực hiện.
- Đề tài cấp bộ:
STT Tên đề tài Chủ nhiệm Ghi chú
1 Hoàn thiện hệ thống thông tin KTQT phục vụ ra quyết định đầu tư tại các DNSX cơ khí Hà Nội TS. Trần Thị Hồng Mai 1/2009-12/2010
2 “Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán nội bộ tại các Tổng công ty xây dựng Việt Nam” TS. Trần Thị Hồng Mai 1/2007-12/2008
3 Hoàn thiện phương pháp kế toán thuế GTGT và thuế TNDN trong các DNTM. TS. Nguyễn Tuấn Duy 2007
4 Hoàn thiện phương pháp kế toán các giao dịch nội bộ trong các TCT. TS. Đoàn Vân Anh 2008
5 Hoàn thiện kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong điều kiện nền kinh tế chuyển đổi. TS. Đặng Đức Sơn 2008
6 Hoàn thiện phương pháp kế toán định giá trị doanh nghiệp trong các DNTM. TS. Nguyễn Tuấn Duy 2009
7 Hoàn thiện phương pháp kế toán TSVH tại tập đoàn bưu chính viễn thông VN. TS. Đoàn Vân Anh 2009
8 Hoàn thiện phân tích tài chính trong hoạt động kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập. TS. Nguyễn Quang Hùng 2005
9 Hoàn thiện phân tích rủi ro trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu TS. Nguyễn Quang Hùng 2008
10 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp TMDV. TS. Đặng Văn Lương 2008
11 Các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán tuân thủ trong các doanh nghiệp nhà nước. PGS.TS. Trần Thế Dũng 2008
12 Hoàn thiện các chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ở Việt Nam PGS.TS. Trần Thế Dũng 2009
13 Hoàn thiện các chỉ tiêu phân tích tài chính trong các DN khách hàng trong hoạt động của NHTM TS. Nguyễn Quang Hùng 2010
14 Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích các khoản công nợ trong DNTM PGS.TS Trần Thế Dũng 2010
15 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê hoạt động du lịch trong điều kiện mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế TS. Đặng Văn Lương 2010
16 Hoàn thiện kế toán sáp nhập – giải thể doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, thực trạng và giải pháp TS. Nguyễn Phú Giang 2008
17 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội TS. Nguyễn Viết Tiến 2007
18 Đánh giá cải cách hệ thống kế toán DNVN kể từ 1995 đến nay PGS.TS. Trần Thị Hồng Mai 2011
19 Kế hợp nhất kinh doanh trong doanh nghiệp TS. Lê Thị Thanh Hải 2010
20 Nghiên cứu giải pháp áp dụng kế toán môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất ở Việt nam TS. Phạm Đức Hiếu 2010
21 Kiểm toán hoạt động của kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay TS. Nguyễn Phú Giang 2010


- Đề tài cấp trường, dự án:
STT Tên đề tài, dự án Chủ nhiệm Ghi chú
1 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Cy Hà nội Telecom Nguyễn Thành Hưng 2/2008-12/2008
2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại Công ty TNHH 1 thành viên BH NHTMCP Công thương Việt Nam Nguyễn Thị Minh Giang 12/2009- 12/2010
3 Hoàn thiện kế toán XĐKQKD tại 1 số Công ty phát hành sách trên địa bàn Hà Nội Nguyễn Thị Nhinh 1/2009-6/2009
4 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại 1 số Cty cổ phần SX trên địa bàn Hà nội Hoàng Thị Bích Ngọc 1/2009-6/2009
5 Nghiên cứu thống kê thị trường rau sạch trên địa bàn Hà Nội CN.Nguyễn Văn Giao 2008
6 Hoàn thiện nội dung và phương pháp lập Báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp thương mại CN. Cao Hồng Loan
7 Hoàn thiện hệ thống kế toán áp dụng cho Công ty Cổ phần Xây lắp Vật tư Kỹ Thuật ThS. Lưu Thị Duyên
8 Thiết kế hệ thống thông tin cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính nhằm nâng cao tính minh bạch tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ThS. Nguyễn Thị Hà
9 Nghiên cứu cấu trúc và vận hành hệ thống thông tin KTQT phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn tại công ty cổ phần thăng Long CN. Phan Hương Thảo 12/2009-06/2010