Đề thi quản trị chiến lược - Đại học thương mại

đề 3
câu 1:
trình bày các tiêu chí phân loại ngành kinh doanh. vận dụng phân tích "nhóm chiến lược " của m poter để nhận dạng và đánh giá các đối thủ cạnh tranh của 1 cty trong ngành dệt may or bán lẻ
câu 2:
thiết lập mô hình quy trình đánh giá cl? phân tích có liên hệ thực tiễn các nd đánh giá cl cạnh tranh = cp thấp của 1 công ty trong ngành dệt may or bán lẻ

chán chẳng tưởng chết, đề hóc thế này thi khoa A chết hết
đề 9 cũng tương tự