Đây là một phần mềm nhỏ rất thú vị, giúp các bạn chưa biết tiếng Hoa có thể làm quen qua một số hình ảnh trực quan bằng các trò chơi (games)

Tự học Tiếng Trung cho người mới bắt đầu - Chinese Characters For Beginners
初学汉字 dành cho người mới học

Tự học Tiếng Trung cho người mới bắt đầu - Chinese Characters For Beginners
Chữ tượng hình

Tự học Tiếng Trung cho người mới bắt đầu - Chinese Characters For Beginners
Di chuột vào chữ để nghe phát âm

Tự học Tiếng Trung cho người mới bắt đầu - Chinese Characters For Beginners
Một số trò chơi

Link Mediafire. Dung lượng 40MB (rar), giải nén 70MB
Chạy file Start.exe

Download: 100.Chinese.Characters.For.Beginners_tiengtrung.vn .rar

pass tiengtrung.vn