Tên: Hương !!!!

Chồng Đi Công Tác Nước Ngoài Suốt Làm Cho Chuyện Ấy Bị Thiếu.

Mong Tìm Được Người Am Hiểu Về Chuyện Đó.

Anh Vào Tìm Bạn Trai Qua Đêm Hồ Chí Minh Để Lấy Số Em