Hôm nay bọn tớ mới thi môn nay nè. Theo tớ thì đề thế này là thích nhất, vì tơ không ôn ma cung làm được.hehe
dề có một vài nội dung như sau, đề trắc nghiệm nên tơ khong nhơ hết được chi nhớ vài y thôi, thông cảm nha.
 1. nguồn gốc tự nhiên, nguồn gốc xã hội, nguồn gốc trực tiếp của ý thức (3 câu riêng rẽ đó nha)
 2. kết cấu của hình thái kinh tế -xã hội
 3. "ý thức là sự " hồi tưởng" " là ý kiến của ai theo trường phái triết học nào
 4. trong định nghĩa về vật chất thì đặc trưng cơ bản của vật chất là ( câu này đáp án là tồn tại độc lập với ý thức)
 5. vấn đê cơ bản của mọi triết học đặc biệt là triết học duy vật biện chứng là gì ( theo tớ là thế giới quan, có đáp án là mói quan hệ giữa tư duy và tồn tại)
 6. quy luật nào quyết định sư vận động và phát triển của xã hội ( theo tớ là QL quan hệ sx phù hợp với trình độ nhận thức của lực lượng lao động)
 7. bản chất xã hội của con người là gì
 8. khi nghiên cứu về một giai đoạn lịch sư của xã hội thì người ta nghiên cứu cái gì
 9. đặc trưng của mỗi giai đoan lịch sử thì người ta nghiên cứu cái gì
 10. có câu tìm ý sai có đáp an là động vật bậc cao cũng có ý thức ( ý của câu là thế)
 11. phát triển là gì
 12. mối quan hệ giữa quan hệ sx và lực lượng sx là mối qh gì ( theo tớ là mối qh thống nhất biện chứng)
 13. có một câu đáp án là đời sống vật chất
 14. phát minh làm cơ sở tiền đề cho triết học mác lê nin là gì ( đáp án gồm có hiện tương điện tử, học thuyết tế bào, thuyết tiến hóa của đác uyn, tớ chọn cả. không bít có đúng không.hihi )
 15. triết học duy tâm dựa vào hiện tương điện tử để đưa ra lý luận nào ( tớ chọn luận điểm nguyên tử có thể " phân chia" thì vật chất có thể " tiêu tan")
Đây là những gì tớ nhớ được mong là giúp được các bạn, các câu khác thì dễ hơn tớ không nhơ được, tớ chỉ nhớ nhưng câu tớ phải băn khoăn suy nghĩ thôi, các câu khác không suy nghĩ nhiều nên không nhớ được , mong các bạn thông cảm, nhưng các bạn đừng lo tớ mà làm được thì các cậu cũng làm được, yên tâm đi.