Câu 1
Công ti Lan Anh đưa chính sách bán hàng "2/10 net 30". Lô hàng trị giá hóa đơn là 200 triệu.

a. lãi suất đơn cao nhất mà bạn sẵn lòng đi vay để trả trong vòng 10 ngày và nhận chiết khấu tiền mặt.

b. bạn sẽ lợi hơn hay thiệt đi bao nhiêu nếu đi vay với r = 14%/ năm để thanh toán vào ngày thứ 10.
Câu 2

công ti Đại Việt kí 1 hợp đồng với ngân hàng BIDV điều khoản nợ nhuư sau: cuối mỗi tháng trả 20 triệu trong vòng 5 năm với lãi suất vay 12%/ năm.

a. số tiền vay là?

b. nếu vì lí do nào đó công ti Nam Á không thanh toán được 22 đợt đầu và ngân hàng đồng ý nhưng sẽ áp dụng lãi suất quá hạn là 14%. công ti muốn trả tiền sớm thì số tiền mà công ti phải trả vào cuối tháng thứ 23 là bao nhiêu.
c. nếu đầu năm 4, hợp đồng được Ngân hàng BIDV bán cho công ti cho thuê tài chính, giá mà công ti cho thuê tài chính sẽ trả là bao nhiêu nếu tỉ suất sinh lời đồi hỏi của công ti là 13%.
c.