Theo thông tin mới nhận, mà cụ thể là đề thi của lớp K44F4 thì phần bài tập chia thừa kế của họ không dễ như đề của 44F1 bọn tớ --> Số mình còn may chán
Cả lí thuyết của 44F4 cũng có phần khó hơn F1 tớ đã post, nhưng vì thằng bạn tớ ở F3 chỉ nhớ phần bài tập chia thừa kế, nên tớ mạn phép post lên đây cho các bạn tham khảo ^^

Đề bài: Hậu và Lan có con là Phát và Quân. Phát lấy vợ là Như sinh được 2 con là Quỳnh và Nhung (cả 2 đều chưa thành niên).
Năm 1996, Phát chết mất ngáp không kịp để lại di chúc.
Năm 2006, Hậu cũng lên đường. Hậu để lại di chúc cho 2 cháu Quỳnh và Nhung mỗi cháu 1/2 tài sản của mình.
Biết tài sản của Phát và Như là 800 triệu. Tài sản của Hậu và Lan là 1,2 tỉ. Quân chưa đến tuổi trưởng thành. Tiền mai táng Hậu là 20 triệu.
1) Chia tài sản.
2) Giả sử Phát và Hậu chết cùng lúc, chia thừa kế có ji khác không?

Bài làm:

1) Năm 1996 Phát chết --> mở thừa kế lần 1.
- Tài sản của Phát trong khối tài sản chung của Phát và Như là:
800/2 = 400 triệu.
- Phát chết không có di chúc nên tài sản của Phát được chia theo pháp luật.
- Hàng thừa kế thứ nhất của Phát bao gồm: Hậu, Lan, Như, Quỳnh, Nhung
--> Mỗi người sẽ được nhận phần thừa kế là:
400/5 = 80 triệu
- Vậy: + Tài sản của Hậu = tài sản của Lan và bằng: 1,2 tỉ/2 + 80triệu = 680 triệu.
+ Tài sản của Như là: 400 + 80 = 480 triệu.
+ Tài sản của Quỳnh = tài sản của Nhung và bằng: 80 triệu.
Năm 2006 Hậu chết --> mở thừa kế lần 2.
- Tiền mai táng cho Hậu là 20 triệu --> Tài sản của Hậu còn: 680 - 20 = 660 (triệu).
- Theo di chúc hợp pháp của Hậu thì Quỳnh và Nhung mỗi người được hưởng 1/2 tài sản.
--> Tài sản Quỳnh và Nhung được hưởng theo di chúc là: 660/2 = 330 (triệu).
- Hàng thừa kế thứ nhât của Hậu lúc này còn Lan, Quân. Theo điều 669 thì những người này thuộc diện được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Mỗi người sẽ được nhận phần tài sản là 2/3 của 1 suất.
--> Lan, Quân mỗi người sẽ được nhận: 2/3 x 660/2 = 220 (triệu).
- Số tiền trên sẽ được bù bằng tài sản của Quỳnh và Nhung, mỗi người chịu 1 nửa. --> Tài sản của Quỳnh = tài sản của Nhung và bằng: 330 - 220x2/2 = 110 (triệu).
- Kết luận:
+ Tài sản của Lan là: 680 + 220 = 900 (triệu).
+ Tài sản của Quân là : 220 triệu.
+ Tài sản của Như là : 480 triệu.
+ Tài sản của Quỳnh bằng tài sản của Nhung: 110 triệu.

2) Hậu và Phát chết cùng thời điểm --> Chỉ mởi 1 đợt chia thừa kế và 2 người không được nhận thừa kế của nhau.
- Tài sản của Phát là: 400 triệu.
- Phát chết không có di chúc nên tài sản của Phát sẽ chia theo pháp luật.
- Hàng thừa kế thứ nhất hợp pháp của Phát gồm có: Lan, Như, Quỳnh, Nhung. Mỗi người sẽ được nhận phần tài sản là: 400/4 = 100 (triệu).
- Tài sản của Hậu là : 600 - 20 = 580 (triệu).
- Theo di chúc hợp pháp của Hậu thì Quỳnh và Nhung mỗi người được hưởng 1/2 tài sản.
--> Tài sản Quỳnh và Nhung được hưởng theo di chúc là: 580/2 = 290 (triệu).
- Hàng thừa kế thứ nhât của Hậu là Lan, Quân. Theo điều 669 thì những người này thuộc diện được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Mỗi người sẽ được nhận phần tài sản là 2/3 của 1 suất.
--> Lan, Quân mỗi người sẽ được nhận: 2/3 x 580/2 = 193,33 (triệu).
- Số tiền trên sẽ được bù bằng tài sản của Quỳnh và Nhung, mỗi người chịu 1 nửa. --> Tài sản của Quỳnh = tài sản của Nhung và bằng: 290 - 193,33x2/2 = 96,67 (triệu).
- Kêt luận:
+ Tài sản của Lan là: 600 + 100 + 193,33 = 893,33 (triệu).
+ Tài sản của Quân là : 193,33 triệu.
+ Tài sản của Như là : 400 + 100 = 500 (triệu).
+ Tài sản của Quỳnh bằng tài sản của Nhung: 96,67 triệu.

Phù.. Đau đầu ghê..Rắc rối we'...
Trên đây là ý kiến của tớ, các bạn thấy chỗ nào sai cứ góp ý thẳng thắn nhé.
Về bộ môn PLĐC, nếu ai cần giúp gì về chia thừa kế, cứ post lên nếu giúp được tớ sẽ giúp^^.
Thân!!!

P/s: bài này tớ đã edit lại cho phù hợp với nội dung mới cập nhật gần đây do bạn minhquang19 cung cấp
Cảm ơn các bạn đã theo dõi^^