“Cổng vòm” là một đường với kiến trúc quen thuộc theo Italy với hai chiếc cổng vòm ở hai đầu đã tạo nên cái tên này. Ngoài việc đây là một vị trí được đánh giá là địa lợi cho các tay chơi súng bắn tỉa AWP thì ở đây cũng có rất nhiều góc đục xuyên tường nguy hiểm.

Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 3


Bắn ở đây...


Nếu không chú ý rất có thể bạn sẽ bị hạ gục mà không hiểu ai bắn và vị trí đang ở đâu.

Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 3

... hạ đối thủ ở đây.Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 3


Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 3


Cặp đấu xuyên tường đầu tiên ở "Cổng vòm".Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 3Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 3
Bắn ở ngoài và hạ đối thủ ở trong.


Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 3Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 3
Tiến lên căn cứ của khủng bố vẫn phải cần thận phục kích.Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 3Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 3
Góc đục xa nhất và "huyền thoại nhất" ở "cổng vòm".Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 3Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 3


Nép sát tường vẫn chưa hết nguy hiểm.Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 3Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 3


Góc đục "không tưởng" không kém.


Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 3Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 3


Ở góc này có thể bị hạ mà không biết đối thủ ở đâu.Ngoài ra còn có các góc bắn xuyên ngang qua "cổng vòm" cũng nguy hiểm không kém

Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 3Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 3
Tường ở đây rất "mỏng".Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 3Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 3
Ở đây dày hơn không đáng kể.


Các phần khác trong chuyên mục góc xuyên tường của CS, counter strike


http://svtm.info/showthread.php?7861...p-ITALY-Phan-1
http://svtm.info/showthread.php?7862...p-ITALY-Phan-2
http://svtm.info/showthread.php?7863...p-ITALY-Phan-3
http://svtm.info/showthread.php?7864...p-ITALY-Phan-4
http://svtm.info/showthread.php?7865...p-ITALY-Phan-5