Trong bài có những góc bắn đã được sử dụng các hình sơn để giúp độc giả có thể xác định chính xác vị trí cần bắn. Trong đó có một góc bắn cũng "ảo" không kém trong phần trước khi xuyên qua một lớp tường rất dày. Đặc biệt để có thể bắn được từ ngoài vào cần phải đứng ở vị trí rất khó mới có thể trèo lên được. Đây cũng là một trong những đặc điểm nổi bật của cs_Italy khi có rất nhiều chỗ cho phép chồng người trèo lên cao hơn hẳn các map khác.

Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 5

Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 5

Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 5

Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 5

Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 5

Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 5


Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 5

Nhẩy lên đây không hề dễ.


Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 5
Đây chính là cặp bắn "ảo".

Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 5


Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 5Các cuộc chiến tại khu vực nhà "con tin" thường hay xảy ra khi bên "Khủng bố" quyết định phòng thủ. Với lớp tường cực mỏng nên các góc xuyên phá ở đây có thể nói là rất nhiều. Chính vì vậy bài viết sẽ chủ yếu đề cập đến những góc bắn thực sự đặc biệt.Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 5

Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 5

Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 5


Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 5


Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 5

Các góc xuyên tường trong CS , halflife, counter strike ( Map ITALY ) Phần 5