1) Nền kinh tế phát triển nhanh, đầu tư nhạy cảm với lãi suất, để ổn định nền kinh tế, Nhà nước phải sử dụng chính sách nào?
a,CSTT lỏng
b, CSTT chặt.
c, CSTK lỏng , CSTT chặt
d, CSTT + CSTK lỏng
2) Khi chi tiêu chính phủ tăng :
a, lạm phát tăng, thất nghiệp giảm
b, lạm phát tăng, thất nghiệp tăng
c, lạm phát tăng, thất nghiệp giảm
d, lạm phát giảm, thất nghiệp giảm
(câu này có 2 đá giống nhau, chọn cái nào cũng được, thầy bảo thế)
3, Trong các biện pháp sau, biện pháp nào chắc chắn cải thiện cán cân TM?
a, tăng hạn ngạch nhập khẩu ô tô
b, tăng thuế nhập khẩu đồng loạt, cải thiện cơ chế xk
c, tăng thuế nhập khẩu xe máy
d, bỏ trợ cấp xuất khẩu 1 số mặt hàng
4, khi thuế tự định tăng dẫn đến hiện tượng
a, trượt dọc trên IS
b, IS dịch chuyển sang phải
c, không ảnh hưởng gì đến IS
d, tất cả đều sai
5) hàng hóa trung gian là gì?
6) CSTT ảnh hưởng đến AD do tác động đến yếu tố nào?
a, Đầu tư tư nhân
b, chi tiêu hộ gia đình
c, chi tiêu chính phủ
d, tất cả
7, Chi tiêu chính phủ ảnh hưởng như thế nào đến IS?
a, IS dịch chuyển sang trái
b, IS dịch chuyển sang phải
c, sự trượt dọc trên IS
d, không ảnh hưởng gì đến IS
8, Kinh tế vĩ mô nghiên cứu cái gì?
9, Những nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng tiềm năng trong dài hạn
a, kĩ thuật, công nghệ
b, nguồn nhân lực
c, đầu tư
d, tất cả
10, Trong nền kinh tế đóng có chính phủ thì
a, chi tiêu bằng tiết kiệm
b, tổng đầu tư bằng tổng tiết kiệm
c, cán cân NSCP cân bằng
d, tổng cầu ở mức tối ưu
11, Khi thuế tự định tăng thì:
a, IS dịch chuyển sang trái
b, LM dịch chuyển sang trái
c, trượt dọc trên IS
d, trượt dọc trên LM
12, Trong nền kinh tế mở, TGHĐ cố định, xuất khẩu ròng tăng sẽ dẫn đến:
a, sản lượng, lãi suất trong nước tăng
b, sản lượng và lãi suất giảm
c, sản lượng tăng, lãi suất không thay đổi
d, sản lượng giảm, lãi suất tăng
13, Khi cung tiền tăng thì:
a, cầu tiền tăng
b, lãi suất giảm
c, khuyến khích mọi người chuyển tiền sang trái phiếu
d, tất cả đúng
14, Yếu tố nào làm thâm hụt cán cân TM của 1 nước?
a, đồng nội tệ tăng giá so với đồng ngoại tệ
b, lượng ngoại tệ trong nước tăng lên
c, thu nhập của nước đối tác TM chủ yếu tăng lên
d, nước ngoài giảm thuế với hàng NK từ trước đó
15, Khi lấy giá trị sản lượng - chi phí sản phẩm trung gian ta có:
a, giá trị gia tăng
b, khấu hao TB
c, lợi nhuận ròng
d, xuất khẩu ròng
16, Hoạt động thị trường mở của chính phủ là việc:
a, mua bán trái phiếu
b, tác động đến tỉ giá hối đoái
c, thay đổi lãi suất chiết khấu
d, quên rồi
17, Trong nền kt mở, TGHĐ cố định xuất khẩu ròng tăng thì:
a, IS dịch chuyển sang phải, xuất hiện luồng vốn ở nước ngoài đi vào
b, LM dịch chuyển sang trái, sản lượng cân bằng giảm xuống
c, IS dịch chuyển sang phải, xuất hiện luồng vốn ở trong nước chảy ra nước ngoài
d, tất cả đều đúng
18, Khi CP mua trái phiếu trên thị trường thì:
a, tăng lượng dự trữ của NHTM, số nhân tiền tăng
b, cung tiền tăng, lãi suất giảm
c, cung tiền tăng, nợ CP tăng
d, hạn chế các khoản vay, lãi suất tăng
19, Tỉ giá hối đoái là?...
20, Lạm phát là?...
BT thì không khó lắm, cũng nhiều, giống bài ở trong tờ bt của thầy cho, lí thuyết thì chắc dễ nhầm, chương 7 có khoảng 3,4 câu.
The end.